Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
New Zealand

Kua kore ngā reo Māori i te whanaketanga i te rāngai tuarangi a Aotearoa

Ite Ākuhata 2020, i Tukuna e te kaihanga ā-tuarangi no Amerika, Rocket Lab i te amiorangi tuatahi a Aotearoa ki tuarangi.

American aerospace manufacturer Rocket Lab launches first product New Zealand launches satellite into space August 2020.

read this story in english here.

Engari ka whanake haere te rāngai tuarangi a te motu, he āwangawanga i te kore o ngā reo Māori e whaiwāhi atu ana.

But as the country’s space sector grows, there are concerns that Maori voices are being left behind.

read more:
* New Zealand’s $1.7bn space industry booms, but overhaul of law sparks more debate over controversial military payload
* Ngāi Tahu now has room for aquaculture in Murihiku
* Q&A on Monitor Economy – Traci Houpapa, Chair of the Federation of Maori Authorities

I whakatepengia ngā wānanga ā-marea mō tā te Kāwanatanga Arotake i te Rautaki me te Kaupapa Here Tuarangi i te Mane, te 31 o Oketopa, ā, kua whakakoha i te tere, i kore ai i rawaka tā te Māori whaiwāhi atu.

government hearings Review of Aerospace Strategy and Space Policy concluded on Monday 31 October, facing criticism that the Maori language is too hasty to get meaningful feedback.

Ko tā ngā puka wānanga he aro ki te hiahia kia rahi ake tā te Māori whaiwāhi atu ki ngā kōrerorero mō ā Aotearoa whanaketanga ā-tuarangi.

The consultation document points to the need for greater engagement with Maori on New Zealand’s space activities.

Hei tā Te Whare Wānanga o Waitaha pūkenga William Grant, ka whai hua ake tā Aotearoa rāngai tuarangi i te wānanga tahi ki te tangata whenua mō ngā kaupapa here.

Professor William Grant, Lecturer, University of Canterbury, said New Zealand’s space sector could benefit from more policy debate and funding.

Nāna hoki i mea mai he raru te parahanga aho e pāhikahika nei te pā nei ki ngā iwi taketake, ā, e tūraru ana e kore e whaiwāhi atu ngā uri whakaheke ki “ngā puna mātauranga hirahira”.

He pointed to light pollution as a problem that could unduly harm indigenous peoples and risk future generations losing access to “important repositories of knowledge.”

Nā Rocket Lab te āmoirangi tuatahi a Aotearoa i tuku i te Ākuhata, engari e āwangawanga i te korenga o ate Māori noho mai ki ngā kōrorero. / Rocket Lab deployed the first satellite manufactured in New Zealand in August. But as the country's space sector grows, there are concerns that Māori input is being overlooked.

attached

Nā Rocket Lab te āmoirangi tuatahi a Aotearoa i tuku i te Ākuhata, engari e āwangawanga i te korenga o ate Māori noho mai ki ngā kōrorero. / Rocket Lab deployed the first satellite manufactured in New Zealand in August. But as the country’s space sector grows, there are concerns that Māori input is being overlooked.

“He wā whakarauora tēnei ki tā te Māori titiro.

“For Maori, we are in a period of renewal. Colonization has resulted in the degradation and conquest of our Matauranga and history, including our relationship with the celestial bodies,” he said.

“He whaiwāhitanga ō mātou kia whakahōu, kia whanake hoki i ō mātou hononga ki te rangi pōuriuri – heoti, nā ngā āputa ki ngā ture ā-ao, ā-motu hoki mō te parahanga aho me ngā kaupapa tuarangi, e tūraru ana ka ngaro tēnei whaiwāhitanga ia tātou.”

“We now have an opportunity to rebuild and redevelop our relationship with the night sky. It is in danger of being lost.”

E ai ki a William, he waiwai ana te patuitanga ki te Māori i te hukihukinga i tā Aotearoa kaupapa here ā-tuarangi.

Grant said meaningful partnerships with Maori are essential in drafting New Zealand’s space policy.

“Kua nui ngā whanaketanga i te tino rangatiratanga ā-motu, pēnei ia Matariki” hei tāna.

“We have made great strides in Tino Rangatiratanga at the national level, such as Matariki,” he said.

E kore e kitea a Matariki me āna tamariki? Mā tēnei pea e whakakaha ake i te herenga a te Karauna kia tautiakina te rangi pōuriuri ?”

“But what will happen to this progress when we can no longer see the rise of the Puaka? Can we not observe Matariki and their children? Will this reinforce the royal mandate to protect access to the night sky? ?”

He ahorangi tūhono a Tākuta Pauline Harris (Rongomaiwahine, Ngāti Rakaipaka, Ngāti Kahungunu) ki to Te Kunenga ki Pūrehuroa Kura Māori, heamana hoki kite Society for Māori Astronomy Research and Traditions.

Dr. Pauline Harris (Rongomaiwahine, Ngāti Rakaipaka, Ngāti Kahungunu) is Associate Professor in the Department of Maori Knowledge at Massey University and president of the Maori Astronomical Research and Traditions Society.

Hei tāna, me hāngai te pito mata on ngā wawata ā-mātauranga, ā-ohhanga, ā-ahurea hoki ki te nohanga mai a Māori ki te rāngai tuarangi.

She said the possibility of Māori engaging in the aerospace sector should match their educational, economic and cultural aspirations.

“He honoga pū ō te Māori ki tuarangi no mua rā anō i te taenga mai ki Aotearoa” tāna i kī mai.

“Thousands of years before we arrived on Aotearoa, Maori have had a close relationship with the universe,” she said.

“E kitea mārika ana tā te Māori hononga ki tuarangi me te taiao rā ō mātou hononga ki terā, te marama, mengā whetū hoki tā te tirohanga Māori, otirā te maramataka rā te whakamana ia Matariki.”

“Through Maori astronomy, the Maramataka, and the founding of what is now Matariki, our relationship with the sun, moon and stars demonstrates the constant relationship the Maori have had with the universe and the environment.”

Ko tā Te Kungena ki Pūreruhoa ahorangi-tūhono, Tākuta Pauline Harris. He said he had built a relationship.  (Document photo)

Robin Eady/Staff

Ko tā Te Kungena ki Pūreruhoa ahorangi-tūhono, Tākuta Pauline Harris. He said he had built a relationship. (Document photo)

E ai ki a Pauline, me whaiwāhi te Māori kia noho mai ki ngā whakataunga, kia whakamana i Te Tiriti o Waitangi, kia whai mana ai hoki ngā uara.

Harris said Maori need to be at the decision-making table and respect Te Tiriti o Waitangi to ensure their values ​​are upheld.

“I te horopaki o te rautaki tuarangi, me te arotakenga kaupapa here ā-tuarangi, kua whanakehia ngā kōrero ki te Māori, nā whai anō kua kitea te nui tonu o te mahi ki mua i te aroaro e mārama pai ai ki ngā whāinga ā -ohhanga, me ngā wawata o te Māori, ka mutu, e mōhio pū ai hoki ki ngā motika me ngā hiahia a te Māori ki tuarangi,” hei tāna.

“Conversations have been initiated with Māori for a review of their aerospace strategy and space policy. To better understand Māori economic objectives and aspirations and most importantly their rights and interests in space. , it was recognized that more work needed to be done,” she said.

“He tokomaha ngā Māori e mate ana kia noho mai ki te rāngai tuarangi, ā, kua pēnā kē, he noho no matou ki Rocket Lab i Māhia, me te hinonga Tawahi ki te tonga. Heoti anō, kua kite tonu mātou i te roa o te ara ki mua ia mātou.”

“Many Maori want to get involved in the aerospace sector, and we already do, from the Rocket Lab in Mahia to the Tawaki Project in the South. process is far from perfect.”

Kua kī a Pauline, mā ngā kaupapa mātauranga, mā ngā whainga pūtea te tokomaha Māori i te rāngai tuarangi e poipoi.

Harris said education programs and funding could help increase Maori numbers in the aerospace sector.

He me a wanake te Lautaki Tuarangi Aotearoa e Hikina Wakatsuki.

of Aotearoa New Zealand Aerospace Strategy Developed by the Ministry of Business, Innovation and Employment (MBIE).

“Ka aro te Rautaki Tuarangi ki te auahatanga me te whanaketanga ā-ohhanga, ka whakatau hoki i te anganga pēheatanga a te rāngai, ka whakahāngai i ngā mahi puta noa i te kāwanatanga, ka whakatau hoki i ngā kaupapa here me te whanaketanga ā- Chua.

“The Aerospace Strategy will focus on the drivers of innovation and economic development, set broad direction for the sector as a whole, coordinate government and sector-wide activities, and inform policy and regulatory developments.”

I kī mai te māngai o Hīkina Whakatutuki Iain Cossar, kua ngaha pai ia i te whakarongo atu ki ngā wawata o te Māori ki tuarangi.

MBIE spokesman Iin Cossar said he was very curious about Maori’s interest in space.

“Tērā ngā hui tūmatanui e rua, i tae atu ai ngā kanohi o Hīkina Whakatutuki e tautokona ai te Rautaki Tuarangi a Aotearoa, i tū ai ki Māhia” tāna kī mai.

“The series of public meetings attended by MBIE officials to support the New Zealand Space Policy Review included two at Mahia,” he said.

“Mātāmua mai ko te hui ki Kaiuku Marae, kātahi ko tētahi ki te Hōro o Mokotahi. I tū ai hoki ngā hui ki Otautahi, Pōneke, Tāmaki Makaurau, ā-tuihono hoki.”

“The first meeting at Kaiuku Marae was followed by a public meeting at Mokotahi Hall. Meetings were also held in Christchurch, Wellington, Auckland and online.”

I me mai a Iain kua mōhio pai ia he whanaketanga tonutanga ēnei kōrerorero ki te Māori.

Cossar said he was conscious that this was the beginning of an ongoing conversation with the Maori.

“I noho tahi hoki a Hīkina Whakatutuki ki tētahi hanga whaipānga Māori hei wāhanga ake o te whanaketanga i te Rautaki Tuarangi” tāna kī mai.

“MBIE also engaged with key Māori stakeholder groups as part of the aerospace strategy development process,” he said.

“He mana ō tēnei hanga, he pūkenga hoki puta noa in ngā tini wāhanga o ngā wawata tuarangi o te Kāwanatanga, me te aha anō, kua āta awheawhe ki ngā kaimahi a Hīkina Whakatutuki e āmiki whanake ai i ngā mahinga e tokona ai ngā hiahia , ngā whaiwāhitanga, me ngā wero a te Māori i te tupuranga o te rāngai tuarangi.”

“This group will bring both mana and expertise across many facets of government aerospace interests, and concrete actions to help identify Maori interests, opportunities and challenges in the growing aerospace sector. We have worked closely with MBIE officials to develop the

E ai ki a Iain, i urupare hoki a Hīkina Whakatutuki ki ngā tāngata i Māhia kua hiamo mai ki te whanaketanga i te Rautaki Tuarangi.

Cossar said MBIE has followed up with Mahia individuals who expressed interest in developing an aerospace strategy.

“E u ana mātou ki te hapori o Māhia, ā, ka rit tonu tā mātou toro atu e wānaga tonu ai, e mārama pai ai hoki ki ngā tirohanga a te hapori”, tāna kī mai.

“We have made a commitment to the Mahia community to continue our regular visits to continue the discussion and understanding of the community’s perspective,” he said.

He mea whakamāori e te Kaihautū Reo Māori ki Puna, e Taurapa.

Translated by Stuff Kaihautū Reo Māori Taurapa.

https://www.stuff.co.nz/pou-tiaki/te-reo-maori/300726999/kua-kore-ng-reo-mori-i-te-whanaketanga-i-te-rngai-tuarangi-a-aotearoa.html Kua kore ngā reo Māori i te whanaketanga i te rāngai tuarangi a Aotearoa

Back to top button