New Zealand

He is Fakawanake Tangatu Tofmo Tamaki Makaurau

Auckland Daily Compliance Update

Keitekitetonu Ngā Pirihimanaehaerepaian angātūngaaukatikiterohetauāraio Tāmaki Makaurau.

Kuapanaia tōna 1% ongāwakakuawhakatūriaingātūngaaukati.

Haeretonuaingā mahiatō mātoutīma, pōteao, aotepō, āwhāmai, paruhimai.

Katoangātangataepīrangianakite whakawhiti i te aukati pae mataara ka whakamaumaharatia, mōngāmahiewhakaaetianaake.

Ahakoakuanuiteū kingāture taenoakināi anei, koētahitangataetarai ana kite whakawhitimōngākaupapakāoreite wakaaetia.

Iwhakatūriatētahitāneinanahi, epāreteanaitētahipotikitetūngaaukatiite rori o Coal Hill. “Nōtekōre roatukia ia, ka huamaite tanga tarāiē tahimauhanga ekī anakeite kawe utanga ia

I muri ingāpatapatai, meētahiatuuiuingaa Ngā Pirihimana, kuamāramaite whakamahite tāneitana pepawhaka wā teamōna anōi muriitana hoko i tewaka.

Me te aha, ihoatupepahapa Ngā Pirihimanakiaia, ā, iwhaka mōhio atuki MBIE epāana kitēnei.

Me mōhiopūngātāngata, kapatapataingākai mahikeingātūngaaukatikite raki me tetongae pāanakitake otārātouhaerenga.

Katoangātāngatakāoreō natakeewhakaa etiahei whakawhiti i te aukati, kāoreōnamauhangati karānei, kapanaia.

He is Aheinga Wakau e Huatia Ana Mo Te Tangata Ka Takahi y Nei Herenga.

Ngāwhikaongātūngaaukati

Nōte 11.59 pminanahinei, e 117,247 tekatoa ongāwakai whakatūngia kingātūnga ukatie 10ki teraki metetongao Tāmaki Makaura unōte 11.59pmte31 oĀkuhata.

E95,935 ngāwakakuawhakatūngia kingātūngaa ukatierimaki tetonga.

E1,072 oērāi panaiamō tehāe reeremōtek orenoaiho, e100 oērānō nānahinei.

Kingātūngaa ukatierimao teraki, kuanoho kireiranō tewāi hekea Te Taitokerau ki te pae mataara 3 i te 11:59 pm 2 o Hepetema, e21,312 kuawhakatūngia.

Ongāwakae 313kuapanaia mōtehāere re pokanoa, e18 nōnānahinei.

He is whakahoungatū tohumō Tāmaki Makaurau

Not tetīmatangaote paemataaratuawhā (4), kiTāmaki Makaurau, e75ngātāngatakuahāmenetia, e79 tōpūnōna nahineii te 5pm (14 Hepetema 2021)

E63 mōtekoreū kiteōta (Kowheori-19), e13 mōtanakoreū kingātika / rāhui / aukatinga, kotahimōtekoretūotewaka (ehāngaianakite Kowheori-19), ā, eruamōtepatu / whakawehi / whakararuiteāpihauruhi.

Itauawātonu, e167ngātāngatakuawhakaohitiamōtehianeihara.

Āmohoanoanei, e8,103 tetō pūongā wakamōhiotangaā-i purangitakahi 105iwhiwhinei Ngā Pirihimanae pāana kingā pākihi, ngāhui hinga, ngātān gata rāneii Tāmaki.

KA MUTU

Auckland Daily Compliance Update

Police continue to see the checkpoints on the Tamaki-Makalau border going well.

Approximately 1% of vehicles parked at these checkpoints are turning around.

Our staff often work 24 hours a day in very harsh weather conditions.

Keep in mind that anyone trying to cross alert level boundaries should only use these for authorized reasons.

There is a high level of compliance so far, but people may be trying to travel for reasons that are not allowed.

Yesterday, a man was stopped towing a boat at a checkpoint on Cole Hill Road. When spoken to by a man, he claimed to be transporting goods and prepared the paperwork.

Police cross-examination and further investigation revealed that the man was using the exemption for personal reasons after purchasing the boat.

As a result, police issued a notice of infringement to the man and also notified MBIE of the incident.

People should expect checkpoint staff based in the north and south to question the reason for the trip.

People who have no good reason to cross boundaries or who do not have the right paperwork can turn around.

There are enforcement options available if people are found to be in breach of these requirements.

Checkpoint numbers

As of 11:59 pm yesterday, a total of 117,247 vehicles have been parked at 10 checkpoints on the north-south border of Auckland since 11:59 pm on August 31st.

95,935 vehicles stopped at five checkpoints in the south.

Of these, 1,072, including 100 yesterday, were rejected for non-essential trips.

21,312 vehicles have stopped at five northern checkpoints in operation since Northland dropped to alert level 3 at 11:59 pm on September 2.

Of these, 313 vehicles were rejected for non-essential trips, including 18 yesterday.

Tāmaki Makaurau Compliance Update

Since the enforcement of Alert Level 4, 75 people have been charged with a total of 79 crimes at Tamaki Makaurau as of 5 pm yesterday (September 14, 2021).

Of these, 63 do not obey orders (COVID-19), 13 do not obey directions / prohibitions / restrictions, one fails to stop (COVID 19 related), and two are assault / intimidation / sabotage / execution. Interfere with the government.

At the same time, 167 people were formally warned about various crimes.

To date, police have received a total of 8,380 105 online violation notices related to Tamaki Makaurau companies, mass rallies, or people.

I’m done.

Published by Police Media Center

Hei whakanui i te Wiki o TeReo Māori, Ka tewhakaputainae Ngā Pirihimanao Aotearoa ētahika wepūrongo pāpahoirotoitereo Māori.
Kawhakamāori hiaēneieētahikaiwhakamāori.
Metirongāmeae ruaetinomāramaaikoekingākupuā-ture, ā-kaupapahoki.

The New Zealand Police have issued several press releases on tereo as part of the celebration of Te Wiki o Te Reo.
All releases have been translated using certified translators.
For the most clarity regarding the use of legal or technical terms, it is advisable to refer to both the tereo translation and the original English version.

He is Fakawanake Tangatu Tofmo Tamaki Makaurau

Source link He is Fakawanake Tangatu Tofmo Tamaki Makaurau

Back to top button